Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar
Bir milletin asırlar boyu meydana getirdiği sözlü ve yazılı ürünlerin tamamı, o
milletin edebiyatını oluşturduğuna göre; başlangıçtan günümüze kadar geçen zaman
içerisindeki tarihi akışa uygun olarak Türk Edebiyatı çeşitli devirlere
ayrılmıştır.
Türk Edebiyatının devirlere ayrılmasında kulanılan kıstasları şöyle
sıralayailiriz:
a-) Dini Hayat
Toplumların sosyal hayatını etkileyen en önemli unsurlardan biri de
dindir.Türkler, İslamiyeti kabul etmeden önce Budizm, Şamanizm, Maniheizm gibi
ahlaki dünlere inanmışlardır.Bu dönemde Türkler göçebe hayatı yaşamış olup,
inançları ve sosyal yaşayışları ile ilgili hem sözlü hem de yazılı edebiyat
ürünleri günümüze kadar ulaşmıştır.
İslamiyetin kabulünden sonra Türk Edebiyatının, Arap ve Fars kültürünün etkisi
altına giremesinde İslam dininin etkisi olmuştur.Bu dönemde, Arap ve Fars
Edebiyatındaki tür ve şekiller, Türk Edebiyatındada kullanılmıştır.
b-) Kültürel Farklılaşma
Kültürsüz edebiyat, edebiyatsız da kültür düşünülemez; yani edebiyat ve kültür
iç içedir.Kültürdeki değişikliklerin bazen anında, bazen de zaman içerisinde
edebiyata yansıdığı görülür.
Türkler, İslamiyetten önce, göçebe olarak yaşadıkları dönemin kültür ve sanatını
sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerine yansıtmışlardır.
İslamiyetin kabulünden sonra, Arap ve Fars kültürünün etkisi ile yeni bir
edebiyat anlayışını benimsemişlerdir.
Tanzimat döneminden başlayarak, Batı kültürünün etkisiyle, düşünce, anlatım, tür
ve şekil itibariyle Türk Edebiyatnıın büyük değişikliğe uğradığı görülür.
c-) Dil Anlayışı ve Dil Coğrafyası
Dil, kendini geliştiren ve değiştiren canlı bir organizmaya benzer.Bu gelişme ve
değişiklikler, Türk Edebiyatında, her asırda farklı farklı karşımıza çıkar.
Aynı dili konuşan toplulukların, zamanla parçalanarak birbirlerinden
uzaklaşmaları, siyasi ve ekonomik açıdan aralarında ilişki kuramayıp
birbirlerine uzak kalmaları, kültürel değişmelere uğramaları sonucunda dil
coğrafyası meydana gelmiştir.


Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Resimleri

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Sunumları

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Videoları

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin